Dating pangalan ng myanmar

Binarikadahan ng mga sundalo at pinalibutan ng barbed wire and mga kumbento ng mga monghe.

Ganoon din ang mga malaking kalsada sa Yangoon, ang kapital ng Myanmar.

Ang wikang Burmese o Birmano (Burmese ay ba-ma-sa, binibigkas na /baa-MAA-saa/) ay isang wikang sinasalita sa Myanmar.

Dito naman sa Pilipinas, naglalabasan ang barbed wire na bakod sa Mendiola tuwing akala ni Gloria Arroyo ay sugurin siya ng mga taumbayan na galit sa kanya.

Ang nasusulat na Burmese ay kilala bilang mranma ca karamihan sa mga nagsasalita ng Ingles ang patuloy na tumutukoy sa wika bilang Burmese.

Ang Burmese ay ang katutubong wika ng Bamar at kaugnay na mga kabahaging etnikong mga pangkat ng Bamar, pati na ng ilang mga minoryang etniko sa Burma, na katulad ng mga Mon.

Siguro sa halip na grey matter, barbed wire ang laman ng utak. Ang Myanmar ay hindi demokrasya kaya hindi nakakapagtaka kung pinapaligirin nila ang kanilang mga kalsada ng barbed wire.

Ang demokrasya sa Pilipinas ay naibalik pagkatapos ng mahaba at mahirap na pakikibaka.

Search for dating pangalan ng myanmar:

dating pangalan ng myanmar-46dating pangalan ng myanmar-24dating pangalan ng myanmar-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating pangalan ng myanmar”